Styrelse

Sällskapet är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden
Efter årsmötet 17 februari 2020 har styrelsen, revisorer och valberedningen följande sammansättning:

Styrelse
   Kent Josefsson, ordförande
   Margaretha Hahne, vice ordförande
   Anders Lundgren, sekreterare
   Ulla Rådling, kassör
   Karl-Olof Andersson,  ledamot
   Maria Avellone Neel, ledamot
   Lars Epstein
, ledamot
   Klara Garberg, ledamot
   Natascha Laszlo, ledamot
   Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer
   Daniel Nilsson, sammankallande
   Rolf Blondell, suppleant

Facebook
   Eliza Kücükaslan

Webmaster
   Natascha Laszlo

Valberedning
   Göran Eriksson, sammankallande
   Mats Hayen

Hedersmedlemmar
   Birgit Peters
   Rolf Blondell