Styrelse

Sällskapet är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden

Efter årsmötet 17 februari 2020 har styrelsen, revisorer och valberedningen följande sammansättning:

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Margaretha Hahne, vice ordförande

Anders Lundgren, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson,  ledamot

Maria Avellone Neel, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Klara Garberg, ledamot

Natascha Laszlo, ledamot

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Rolf Blondell, suppleant

Facebook
Eliza Kücükaslan

Webmaster

Natascha Laszlo

Valberedning

Göran Eriksson, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell