Styrelse

Sällskapet är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden

Efter årsmötet 20 februari 2019 har styrelsen, revisorer och valberedningen följande sammansättning:

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Ulf Bagge , vice ordförande 

Anders Lundgren, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson,  ledamot

Lars Epstein, ledamot

Maria Avellone Neel, ledamot

Nabila Alfakir, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Ann-Marie Jahnfors, suppleant

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg, suppleant

Facebook

Eliza Kücükaslan

Webbmaster

Natascha Laszlo

Valberedning

Anders Rådling, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell