Styrelse

Kent Josefsson, ordförande
   Margaretha Hahne, vice ordförande
   Klara Garberg, sekreterare
   Margaretha Hahne, kassör
   Karl-Olof Andersson,  ledamot
   Maria Avellone Neell, ledamot
   Lars Epstein
, ledamot
   Soraya Bay, ledamot
   Georg Hahne, ledamot
   Natascha Laszlo, ledamot
   Eliza Kücükaslan, suppleant
   Anders Lundgren, suppleant
Revisorer
   Daniel Nilsson, sammankallande
   Rolf Blondell, suppleant

Organisationsnummer 802456-9710

Valberedning Göran Eriksson, sammankallade och Mats Hayen