Fogelströms Gymnasium

P A Fogelströms gymnasium startades 2017. Skolan tar varje år in tre klasser på det naturvetenskapliga programmet och fyra klasser på ekonomiprogrammet. I samma kvarter levde och verkade Per Anders Fogelström, som skrev några av de mest klassiska Stockholmsskildringarna i svensk litteraturhistoria. Per Anders Fogelström ville ta vara på ungdomars engagemang och välkomnade ofta gymnasieelever i sitt hem på Fjällgatan 30.  


Fogelströmstipendiet

För att uppmuntra sina elevers skrivande och kreativitet har P A Fogelströms gymnasium arrangerat en skrivartävling i Per Anders Fogelströms anda. De bästa bidragen tilldelas ett Fogelströmstipendium på 1000 kronor.
Juryn har består av personal från skolan samt medlemmar från styrelsen i Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner. Prisutdelningen skedde den 11 juni 2019 i Sofia kyrka i samband med skolavslutningen. Sällskapets jurymedlem Karl-Olof Andersson delade ut priset.

Förra årets vinnare hittar ni HÄR

År 2020

En skrivartävling med Fogelströmstipendium kommer att äga rum även 2020.
I juryn kommer Karl-Olof Andersson, Lars Epstein, Natascha Laszlo och Klara Garberg att ingå från Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.