Bli medlem

Som medlem bidrar Du till att verka för att minnet av Per Anders
Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande – bli
medlem i Per Anders Fogelström-sällskapet!
Ditt medlemskap ger föreningen möjlighet att arrangera program om
Fogelström, delta vid publika evenemang och samverka med unga
läsare i olika skolprojekt.
Som medlem får du även inbjudan till föreningens aktiviteter cirka 5-6
gånger per år. Är du intresserad av att bidra mer aktivt så är du
välkommen att kontakta oss.

Skicka ett meddelande i vårt meddelandeformulär här för att bli medlem.
Eller maila vår medlemsansvariga Ulla Rådling
e-post: ulla.radling53@gmail.com

Telefon: 070-303 71 53
För att bli medlem behöver vi ditt namn, din adress och e-post.

Medlemsavgift:
Vuxna: 150 kr / person per år, betalas senast 31 januari
Studerande under 25 år: Gratis
Plusgiro 58 67 89 – 0
Bankgiro 723 – 1228.