Fogelströms Gymnasium

P A Fogelströms gymnasium startades 2017. Skolan tar varje år in tre klasser på det naturvetenskapliga programmet och fyra klasser på ekonomiprogrammet. I samma kvarter levde och verkade Per Anders Fogelström, som skrev några av de mest klassiska Stockholmsskildringarna i svensk litteraturhistoria. Per Anders Fogelström ville ta vara på ungdomars engagemang och välkomnade ofta gymnasieelever i sitt hem på Fjällgatan 30.  


Fogelströmstipendiet

För att uppmuntra sina elevers skrivande och kreativitet har P A Fogelströms gymnasium arrangerat en skrivartävling i Per Anders Fogelströms anda. De bästa bidragen tilldelas ett Fogelströmstipendium på 1000 kronor.

Juryn har bestått av personal från skolan samt medlemmar från styrelsen i Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner. Prisutdelningen kommer att ske den 11 juni kl. 12 i Sofia kyrka i samband med skolavslutningen. Där kommer
Sällskapets jurymedlem Karl-Olof Andersson att dela ut priset


Uppdatering:

Den 11 Juni i Sofia Kyrka delades Fogelströmpriset ut. Följ länken här för mer information och foto av vinnaren!