Välkommen till Sällskapet Fogelströms Vänner

Vi är det litterära Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner och vi arbetar för att främja kunskap och intresse om Per Anders Fogelström som person, hans författarskap och samhällsengagemang.

whitagram-image-3Under fliken ”Om Fogelströms Vänner” hittar ni årets program. Vi uppdaterar listan med nya evenemang som dyker upp och ni kan även ta del av vårt program genom att klicka på bilden. 

Aktuellt
Nu under sommaren arrangeras det stadsvandringar tillsammans med våra ciceroner Kent Josefsson och Ulf Bagge. Läs mer på deras hemsidor eller läs mer i årets program. 

whitagram-image-2   whitagram-image-1

Foto : Jan Delden